AAU logo

Arrangementer på Institut for Kemi og Biovidenskab

Temadag: Genanvendelse af phosphor fra spildevand

Temadag: Genanvendelse af phosphor fra spildevand

Denne temadag giver et overblik over Phosphor-genbrug og produktion af gødning med et særligt fokus på muligheder og begrænsninger for at udnytte Phosphor i spildevand. Temadagen er en del af et projekt støttet af Innovationsfonden, ReCoverP. Phosphor (P) er en ikke-fornybar begrænset ressource, som vi er helt afhængige af, især som gødning til fødevareproduktion. Vi har ingen naturlige P-kilder i Europa, og importerer derfor store mængder hvert år, især fra Nordafrika. Det er ikke en holdbar langtidsløsning, og vi må derfor genbruge og spare phosphor mest muligt. En af kilderne til genindvinding af P er spildevand og spildevandsslam, som kan dække ca. 20 % af Danmarks behov.

Tidspunkt

08.10.2019 kl. 09.30 - 16.10

Beskrivelse

Program:

9:30 Ankomst og kaffe

10:00 Velkomst (Per H. Nielsen, Aalborg Universitet)

10:05 Life-cycle-assessment of P-recovery and/or conventional P-fertilizer production (Fabian Kraus, Berlin Centre of Competence for Water, Germany)

10:40 Kvantificering af P-puljer i spildevand og på renseanlæg (Kasper Reitzel, Syddansk Universitet)

11:05 Mikrobiologien bag biologisk P-fjernelse (Per H. Nielsen, Aalborg Universitet)

11:30 Fuld-skala erfaringer, Aaby og Marselisborg (Peter Balslev, Aarhus Vand)

11:50 Genvinding af phosphor fra slamaske (Dines Thornberg, BIOFOS)

12:00 Frokost

13:00 The role of urban citizens in sustainable phosphorus cycling (Genevieve Metson, University of Linköping, Sweden)

13:35 Drivers for P-genanvendelse i Danmark og internationalt (Aviaja Anna Hansen, Krüger AS)

14:00 Precipitation of phosphate - struvite or other components? (Haiyan Qu, Syddansk Universitet)

14:25 Kaffe

14:45 Selektiv høst af fosfat med filtermaterialer (Ulla Gro Nielsen, Syddansk Universitet)

15:10 Membraner til koncentrering og fældning af phosphat (Morten L. Christensen, AAU)

15:35 Vil landbruget fortsat være hovedmodtagere af phosphat fra spildevand? (Charlotte Kjærgaard og Leif Knudsen, SEGES)

16:00 Resume og perspektiver (Per H. Nielsen, Aalborg Universitet)

16:10 Slut

Download programmet her


Yderligere information:

  • Per Halkjær Nielsen, Center for Microbial Communities, Aalborg Universitet, e-mail: phn@bio.aau.dk
  • Marta Nierychlo, Center for Microbial Communities, Aalborg Universitet, e-mail: mni@bio.aau.dk

Pris

Gratis

Arrangør

Institut for Kemi og Biovidenskab, Sektion for Bioteknologi

Adresse

A.C. Meyers Vænge 15, Bygning A (ACM 15), Lokale: 1.008

Tilmelding inden

01.10.2019 kl. 23.00

Tilmeld dig til

mni@bio.aau.dk

Mere information

https://www.en.bio.aau.dk/recoverp/