Temadag 4. marts 2019

                             

                              Læs om oplægsholderne
                        ved temadagen 4. marts 2019

Toke Thomas Høye

Titel: Klimarelaterede ændringer i det grønlandske plante- og dyreliv i de sidste tyve år

Toke Thomas Høye er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. Hans forskning har påvist at arktiske planter og dyrs sæsondynamik ændrer sig hurtigere end det ses andre steder på kloden, resultater som IPCC har fremhævet. Toke fokuserer sit arbejde på at forstå hvordan arters livshistorie påvirkes af ændrede miljøforhold såsom klimaændringer og hvordan plante- og dyresamfunds diversitet og sammensætning varierer i tid og rum. Han er leder af Network for Arthropods of the Tundra, der er et UArctic  tematisk forskernetværk til fremme af studier af leddyr herunder insekter. Han har en Ph.d. grad fra Københavns Universitet om konsekvenser af klimaændringer for økosystemet ved Zackenberg i Nordøstgrønland.

Martin Holmstrup

Titel: Frosset liv i jorden

Martin Holmstrup er professor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet med speciale i jordbundsdyrs fysiologi og økologi. Hans forskningsområde handler især om, hvordan vekselvarme organismer er tilpasset ekstreme temperaturer og tørke, herunder hvordan dyrene i jorden formentlig vil reagere på kommende klimaforandringer. Dette arbejde har omfattet flere projekter i arktiske områder.

Torsten Nygaard Kristensen

Titel: Tilpasning til ekstreme miljøer

Torsten Nygaard Kristensen fik sin Master- og Ph.D. grad fra Aarhus Universitet. Han har efterfølgende arbejdet som postdoc og seniorforsker på Aarhus Universitet og på Universiteter i Melburne og New South Wales i Australien, før han tiltrådte sit professorat på Aalborg Universitet, hvor han er ansat på Institut for Kemi og Biovidenskab. Torstens forskningsfokusområde handler om at forstå den genetiske arkitektur af komplekse egenskaber og at identificere mekanismer, der begrænser og fremmer tilpasning til miljøer under forandring, herunder ekstreme miljøer som arktiske. I dette arbejde bruger han ofte molekylære omics teknologier til at bestemme gener og molekylære mekanismer, der forklarer variation i livshistorie, sygdoms og stressresistensegenskaber

Morten Skovgård Olsen

Titel: Arktiske klimaforandringer: observationer, forventninger og overraskelser

Morten Skovgård Olsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet (1987) og ansat i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Som administrator af DANCEA-ordningen og dansk repræsentant i Arktisk Råds miljø- og klimaarbejdsgruppe (Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP) har han i mere end 15 år arbejdet med arktiske klimaforandringer. Morten var formand for AMAP arbejdsgruppen i 2011-2013, og har været formand for  gruppens seneste vurderingsrapporter om arktiske klimaforandringer og deres konsekvenser (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic hhv. 2011 og 2017.   

Leendert Vergeynst

Titel: Can nature clean up oil spills in the Arctic

Leendert Vergeynst is assistant professor at Aarhus University. Engineering biochemical processes at the interplay between organisms and pollutants is his main research interest. He investigates consequences of environmental pollution and develops advanced technologies for combating environmental pollution. At the Arctic Research Centre, Aarhus University, Leendert investigates oil spill biodegradation processes in Arctic marine environments (seawater, sea ice, sediment) by means of both laboratory experiments and field experiments in Greenland.

Rasmus Ejbye-Ernst

Titel: Undersøgelse af Grønlands vigtigste fiskeriressource - et specialesamarbejde med Grønlands Naturinstitut

Rasmus Ejbye-Ernst, ansat ved Ringkøbing-Skjern Kommune dimitterede som biolog fra Aalborg Universitet i sommeren 2017. Under studiet var hans faglige fokus rettet mod miljø- og ressourceforvaltning, og det virkede derfor naturligt for ham, at tage fat i en ekstern institution, da han skulle skrive sit speciale. Rasmus derfor rettede henvendelse til Grønlands Naturinstitut og sammen fandt de et specialeprojekt med begges interesser for øje. Specialesamarbejdet resulterede i tre gode ture til Grønland, deltagelse i de årlige fiskeundersøgelser i Vest- og Østgrønland samt ny viden om Grønlands vigtigste fiskeriressource, dybhavsrejen, Pandalus borealis.

Rikke Becker Jacobsen

Titel: Klimaforandringer og økonomisk diversificering i fiskeriafhængige samfund

Rikke Becker Jacobsen. Antropolog og lektor ved Innovative Fisheries Mangegement, Institut for Planlægning. Rikke har som PhD og post doc forsket i magt og rationaler i Grønlands fiskeriforvaltning, fiskeriets betydning for det grønlandske samfund,  forsker-fisker samarbejde samt småskalavirksomheders betydning for bæredygtig erhvervsudvikling i Sydgrønland. Som affilieret forsker på Grønlands Klimaforskningscenter har Rikke desuden været med til at organisere og forfatte AMAP rapporten ’Adaptation Actions for a Changing Arctic – perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region’ (2018).

Mogens Humlekrog Greve

Titel: Future possibilities  for Agriculture in Greenland 

Mogens H Greve er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi ved Aarhus Universitet og har stor erfaring med jord-spektroskopi, jordklassificering, jordbundskortlægning og digital jordbundskortlægning. Hans forskningsinteresse involverer undersøgelse af jordens variation og jordbundskortlægning, i skalaer fra mark til national. Hans er interesseret i jordbundskortlægning til specifikke formål f.eks. lokalitetskortlægning og kortlægning af danske terroir.  Han har meget stor felterfaring fra hele verden, både fra de tropiske og aride områder men interesserer sig ligeledes for arktisk jord og arktisk landbrug. Han underviser i Jordvidenskab, Jord Sensorer, GIS, Geostatistik og er ansvarlig for ph.d.-kurser i "Jordsensorer, teori og applikation" og Jordklassificering ". Han er i øjeblikket vejleder for flere bachelor- og kandidatstuderende samt fem ph.d.-studerende og tre Post Doc.

Suzanne Møller

Titel: Grønlands Universitet og etablering af uddannelse i Biologi

Suzanne Møller er prorektor og institutleder for Instirut for sygepleje og sundhedvidenskab på Grønlands Universitet. 

Henrik Vesterskov Johansen

Titel: Fremtidens forskningsformidling: Sikumiut

Henrik Vesterskov Johansen har siden 2005 været CEO i Aalborg Zoologiske Have. Henrik er uddannet økonom på Aalborg Universitet i 1987. Han arbejdede fra 1987 – 1995 i revisionsfirmaet PWC som ledende revisor, og var kontorchef i advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain fra 1995 - 2005.

Minik Rosing


Foto: Les Kaner

Titel: Arktis, klima og vores fælles fremtid

Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet. Minik er uddannet i Danmark og USA og har deltaget i den geologiske udforskning af Grønland. Han har fremlagt en udredning af dannelsesmiljøet for de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua NØ for Nuuk. Under arbejdet påviste han kemiske spor efter det indtil dato ældste kendte liv på Jorden, hvilket vakte stor international opsigt; sporene er 3,8 mia. år gamle. I prøver fra Isua har han desuden påvist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 mia. år siden var stort som i dag. Derved har han tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen vha. en ekstrem drivhuseffekt. I 2001 modtog Minik Rosing Ebbe Muncks Hæderspris og den grønlandske fortjenstmedalje Nersornaat i sølv. I 2008 blev han tildelt Danmarks Geologipris for sit banebrydende arbejde ved Isua, i 2013 Rosenkjærprisen og 2014 Tøger Seidenfaden-prisen.