Uddannelser på Institut for Kemi og Bioteknologi

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Uddannelser på Institut for Kemi og Biovidenskab

Instituttet danner den forskningsmæssige ramme om ingeniøruddannelserne i Medicinsk Bioteknologi, Bioteknologi, Kemiteknologi og Miljøteknik samt de naturvidenskabelige uddannelser i Kemi og Biologi.

Undervisningen dækker såvel Bachelor-, Kandidat- som Ph.d.-uddannelser. Al undervisning er baseret på "Aalborg-modellen" for problembaseret læring, hvor de studerende arbejder i projektgrupper og som oftest i samarbejde med erhvervslivet eller den offentlige sektor. Sideløbende bliver de studerende introduceret til teorier og metoder via forelæsninger, kurser og arbejde i laboratorierne.

Læs mere om vores uddannelser her

 

Kontakt studievejledningen

Den decentrale studievejledning:

Har du brug for information og vejledning omkring indholdet af det enkelte enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. er du velkommen til at kontakte den decentrale studievejleder.

Den centrale studievejledning:

Hvis du har spørgsmål om optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse kan du henvende dig direkte til den centrale studievejledning, som vil være dig behjælpelig med dine spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig og glæder os til at se dig på en af vores uddannelser!