Ledelsen

Ledelsen på Institut for Kemi og Biovidenskab

Institutleder

Henriette Giese
Tlf.: 9940 3605
Mobil: 3068 1412
E-mail: hgiese@bio.aau.dk

Sektionleder for Bioteknologi

Kåre Lehmann Nielsen
Tlf.: 9940 8527
E-mail: kln@bio.aau.dk

Sektionsleder for Kemi

Kim Lambertsen Larsen
Tlf.: 9940 8521
E-mail: kll@bio.aau.dk

Sektionsleder for Biologi og Miljøteknologi

Dan Bruhn
Tlf.: 2398 2359
E-mail: db@bio.aau.dk

Sektionsleder for Bæredygtig Bioteknologi

Peter Stephensen Lübeck
Tlf.: 9940 2590
E-mail: psl@bio.aau.dk

Sektionsleder for Kemiteknologi

Jens Muff
Tlf.: 9940 3564
E-mail: jm@bio.aau.dk

Studienævnsformand for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Niels T. Eriksen
Tlf.: 9940 8465
E-mail: nte@bio.aau.dk

Ph.d. programansvarlig for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Yuanzheng Yue
Tlf.: 9940 8522
E-mail: yy@bio.aau.dk 

Kontakt

Institut for Kemi og Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Øst
Danmark
E-mail: info@bio.aau.dk
Tel.: 9940 3605

Øvrige adresser