Forskningscentre under Kemi og Bioteknologi

Center for Microbial Communities

The Center for Microbial Communities (CMC) was founded in 2013 as an interdisciplinary research center funded by Aalborg University, Danish and German Research councils, the EU and additional support from industry and foundations. Read more

EcoDesign MBR

The Danish Council for Strategic Research has founded the EcoDesign MBR Centre in the period from 2010-2016 together with companies and universities. The Centre will apply a novel approach which determines the identity, function and interactions of key microorganisms in mixed communities involved in selected environmental biotechnological processes. Read More

Center for Biovidenskab og Teknoantropologi (BIO-ANT)Biovidenskaberne har gennemgået en rivende udvikling, der involverer sofistikerede teknologier til manipulation med organisk materiale og en øget videnskabeligt indsigt omkring kompleksiteten og uforudsigeligheden af biologiske interaktioner. I takt med at disse teknologier er blevet udbredt indenfor samfundsbetydende områder som eksempelvis medicin, fødevareproduktion og energi har dette paradoks affødt en række etiske og teknologipolitiske dilemmaer, der kun kan håndteres ved tværdisciplinært samarbejde.  Dette behov forventes ydermere at blive endnu mere presserende efterhånden som videnskabelige og teknologiske synergier mellem biovidenskaberne og udviklingen indenfor andre felter såsom IKT- eller robotteknologi bliver udfoldet.

Læs mere