Sektion for Bæredygtig Bioteknologi

Velkommen til bæredygtig Bioteknologi

Velkommen til bæredygtig Bioteknologi

Sektionen for Bæredygtig Bioteknologi ligger i København og er én del af det hastigt voksende universitetsmiljø i København, som praktiserer Aalborg Universitets problembaserede læringsform.

I sektionens forskningsprofil indgår klassisk og avanceret bioteknologi, procesteknologi og bæredygtighed. Vores overordnede mål er at udvikle biologiske og bioteknologisk forskning og teknologi til bæredygtig produktion af kemikalier, materialer (herunder fødevarer og foder) samt brændstoffer ud fra biomasse. Den centrale enhed i bæredygtig bioteknologi er bioraffinaderier som erstatning for olieraffinaderierne, hvor biomasse frem for fossile ressourcer omdannes til de ønskede produkter.

Sektion for Bæredygtig Bioteknologi udbyder flere uddannelser. Du kan læse bachelor i bæredygtig bioteknologi og kandidat i bæredygtig bioteknologi og vi afholder ph.d. kurser i bioraffinaderier og anaerobic digestion.

Vores undervisningsform er baseret på problemorienteret læring efter Aalborg modellen.

Sektion for Bæredygtig Bioteknologi

Institut for Kemi og Biovidenskab
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København
Danmark

sektionsleder

Peter Stephensen Lübeck
Tlf.: ( 45) 9940 2590
Email: psl@bio.aau.dk 

Administration

Mandag - fredag 08:30 - 14:30
Tlf: 45 99 40 25 95
Fax: 45 99 40 25 94
Email: biocph@bio.aau.dk